sk SK    fr FR    en EN

Melodica

 • Sme hudobná skupina s ambíciami osloviť svojou hudbou a textami nielen slovensky, ale aj francúzsky, anglicky a španielsky hovoriace publikum.
 • Svojou hudbou chceme prinášať radosť, našim cieľom je tvoriť príjemnú, melodickú a rytmickú hudbu, ktorá sa dobre počúva s textami, ktoré majú zmysel.
 • Interpretujeme výhradne vlastnú originálnu tvorbu vo viacerých jazykoch. Všetky piesne sú duševným vlastníctvom autorskej trojice Zoltan Tamas, Anton Lančarič a Tomáš Rédey.
vzad vpred Podrobnosti
More Website Templates at TemplateMonster.com!


Nový album


pop mix 2016 Podrobnosti

Štvrtý album


fly Podrobnosti

Tretí album


silver mix Podrobnosti

Druhý album


Podrobnosti

Prvý album


Podrobnosti

Singel

Podrobnosti

Tvorba

POP MIX 2016

V júni 2016 vydáva Melodica nový album: POP MIX 2016 s 12 piesňami.

Ide o nové jazykové verzie už vydaných piesní, ale aj niekoľko úplne nových piesní vo francúzštine, španielčine a angličtine.

 • Melodica - Les feuilles mortes
 • Melodica - Oui, ça m´arrive
 • Melodica - Mi dulce bella morena
 • Melodica - Cuba libre
 • Melodica - I play with the wind
 • Melodica - Burning like a flame
 • Melodica - Je cherche mon chemin
 • Melodica - Le grand Rift
 • Melodica - Por el cielo quiero volar
 • Melodica - El tiempo pasa
 • Melodica - Por la noche
 • Melodica - L´amour

FLY!

V apríli 2015 vyšiel najnovší album Melodiky – FLY!, ktorý obsahuje 11 piesní v anglickom jazyku.

V priebehu roku 2015 pracuje Melodica na nahrávaní nového albumu KOLOBEH ŽIVOTA, ktorý by mal vyjsť postupne v anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.

Čoskoro chystáme taktiež vydanie albumu POP MIX, ktorý bude obsahovať 12 piesní v 3 jazykoch. V súčasnosti pracujeme na prvých nahrávkach v španielčine.

 • Melodica - Little browm girl
 • Melodica - Fly!
 • Melodica - It makes me feel so fine
 • Melodica - The springtime
 • Melodica - When comes the night
 • Melodica - Looking for my way
 • Melodica - Avalanche
 • Melodica - The wheel of time
 • Melodica - Burning like a flame
 • Melodica - Three peaks of Uhuru
 • Melodica - Dead leaves

Silver mix

V apríli 2014 vyšla francúzsko-anglická verzia "Silver mix".

Je me laisse porter (Unášať sa nechám)

Nový album - francúzska verzia - vznikol v roku 2013. Obsahuje 10 piesní vo francúzskom jazyku. Na jeho nahrávaní sa zúčastnilo približne 20 hudobníkov, spevákov a vokalistov.

 • Melodica - Ma belle brune
 • Melodica - Je me laisse porter
 • Melodica - Combien de fois
 • Melodica - Le printemps est de retour
 • Melodica - Avec le soir
 • Melodica - Je cherche mon chemin
 • Melodica - Avalanche
 • Melodica - La roue du temps
 • Melodica - Ardente comme une flamme
 • Melodica - Le Grand rift

Unášať sa nechám

Album vznikol v roku 2012 a nahrávali sme ho v štúdiu T.R. Studio v období jún – október 2012. Obsahuje 10 originálnych piesní. Na jeho nahrávaní sa zúčastnilo približne 20 hudobníkov, spevákov a vokalistov.

Rytmický základ je naprogramovaný na počítači, doňho sme nahrali živé nástroje, ako elektrické a akustické gitary, sláky, akordeón, mandolíny, trúbky, saxofóny, klávesy, perkusie. Následne sme vyberali spevákov tak, aby ich hlas čo nalepšie zodpovedal charakteru piesne.

Mnohí speváci sú známi na slovenskej populárnej scéne, iní prišli nahrať piesne zo Švajčiarska, Rakúska, Veľkej Británie, Francúzska, Španielska.

Prvá verzia, ktorá sa dostáva na svet koncom roka 2012 je naspievaná v slovenskom jazyku, v roku 2013 budú nasledovať francúzska, potom anglická, neskôr španielska verzia.

Okrem toho vychádza koncom roku 2012 aj single CD Vianoce, ktorú naspievala, okrem dvoch sólistov, taktiež detská vokálna skupina pri ZUŠ Exnárova v Bratislave.

 • Melodica - Vybral som sa na Mallorcu
 • Melodica - Unášať sa nechám
 • Melodica - Koľkokrát
 • Melodica - Čas Jari
 • Melodica - Večer s tebou
 • Melodica - Cestu si hľadám
 • Melodica - Lavína
 • Melodica - Koleso času
 • Melodica - Ťahá ma ako kameň
 • Melodica - Arusha

Vianoce

Vianoce je single CD, ktoré naspievala, okrem dvoch sólistov, taktiež detská vokálna skupina pri ZUŠ Exnárova v Bratislave.

 • Melodica - Vianoce

Unášať sa nechám - kniha

Profesiou som tlmočník – prekladateľ. Jazyky som vždy miloval a v živote mi dali veľa – mohol som objavovať nové krajiny, zoznamovať sa so zaujímavými ľuďmi a neustále rozširovať obzor svojich vedomostí.

Ako 6 ročného chlapca ma mama zapísala na husle, ale nebolo mi súdené stať sa muzikantom. Moji rovesníci sa mi vysmievali a nechcel som vyzerať trápne, tak som husle zanechal. Vyrastal som s krásnou hudbou, ktorá zostane navždy vrytá v mojom srdci – Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin...a tak som si kúpil gitaru snažil som sa pochopiť a precítiť zmysel tónov a textov mojich hviezd. Odvtedy na nej celý život brnkám, ako samouk a spôsobuje mi veľa radosti.

Moje pesničky vznikli v období od jesene 2009 do jari 2012, čiže približne dva a pol roka. Dovtedy som stále len pracoval, nemal som na vlastnú tvorbu čas, ale prišla kríza a s ňou menej práce, takže zrazu som mal viac voľného času a hlavu plnú veršov, rýmov, hudobných tónov a veľkú túžbu urobiť z nich piesne.

Postupne som vytvoril 25 jednoduchých melódií, ku ktorým som napísal texty, následne som niektoré preložil, takže majú 2 alebo 3 jazykové verzie, aj keď nie vždy ide o preklad, pretože jedným z mojich výrazových prostriedkov je verš založený na rýme, čo sa prakticky preložiť nedá, len prebásniť s použitím iných rýmov v cieľovom jazyku.

Témou mojich pesničiek je zmysel (a nezmysel) života v plynúcom čase, ako aj snaha o splnenie svojich tajných snov a túžob po poznaní prírody a vesmíru. V mojich textoch sa často objavuje lastovička, ktorá je pre mňa symbolom krásy, slobody a putovania. Lietanie pre mňa znamená oslobodenie sa od zemských pút a dosiahnutie šťastia, ktoré nie je založené na materiálnych hodnotách. Žiaľ, na ceste k tomuto poznaniu som sa stretával aj javmi, ako klamstvo, závisť, nespravodlivosť, nešťastie a utrpenie, ktoré vo mne vyvolávajú nepokoj a smútok. Nad týmto všetkým sú však ľudské city a láska, pre mňa nekonečný zdroj šťastia a inšpirácie.

Dúfam, že sa vám budú moje texty páčiť a že si radi vypočujete aj ich hudobné stvárnenie, na ktorom mi pomáhali dvaja profesionálni hudobníci a multiinštrumentalisti – Anton Lančarič a Tomáš Rédey, ako aj viacerí hudobníci a speváci.
Zaujímavá je etymológia môjho pravého mena Zoltán Tamáš – Sultan Tomas. Som vlastne neveriacim kráľom veriacich.

Recenzia textov piesní "Unášať sa nechám"

Univ. Prof. PhDr. Štefan Povchanič, PhD.

Dámi a páni,
mám tú česť predstaviť vám túto skromnú zbierku lyrických textov, ktoré sa medzitým obliekli do hudobných šiat, čo vlastne len zvýrazňuje ich prirodzenú krásu.
Autorom je môj bývalý študent Zoltán Tamáš, ktorý navštevoval moje prednášky z francúzskej literatúry na Filozofickej fakulte UK.
Priznám sa, že som nečakal takéto vyvrcholenie jeho kariéry, ktorá sa uberala spočiatku pragmatickou, alebo skôr prazaickou cestou. Jeho životná dráha bola zároveň kľukatá a bohatá, a pomôžem si vetou Marcela Prousta, s mnohými odbočeniami, zastávkami a novými začiatkami.
Pracoval ako prekladateľ a tlmočník na najvyššej úrovni verejného a politického života a v určitom období aj prednášal na Pedagogickej fakulte UK, okrem toho sa venoval, a veľmi úspešne, aj remeselníckej práci...
Kto by si bol pomyslel, že vo vnútri tohto muža pragmatického vzhľadu drieme básnik s takým výrazným, neočakávaným citovým bohatstvom ?
Zrazu nám Sultán Tomas (to je etymológia jeho mena) ponúka túto zbierku potických textov, ktorých len samotné čítanie nám dokáže spôsobiť estetický zážitok. A to ani nehovorím o hudbe sprevádzajúcej tieto texty, ktorú si môžete tiež vychutnať.
Priznám sa, že ako profesor literatúry nie som odborník na zhudobnené texty. Podliehajú určitým pravidlám, ktoré sa nie vždy zhodujú so zákonitosťami literárnych textov, tieto bývajú spravidla diskrétnejšie.
Okrem iného plní významnú úlohu rým, ktorý je podstatným prvkom hudobnej frázy zabezpečujúci rytmickú funkciu v rámci taktov a obohacujúci ľubozvučnosť piesne. Práve tieto hojné rýmy, nielen vonkajšie, ale často aj vnútorné, dominujú vo veršoch a v celom texte a často až zatieňujú ostatné prvky textu.

Zdá sa mi že ma mámi, často vo sne, akýsi pocit známy, všetko je jasné
Cítim, že v mojej hrudi svetlo nezhasne, nová vášeň sa už budí

(Ťahá ma ako kameň)

Sultán Tomas je vskutku, ozajstným majstrom rýmov a pripomína úsilie, ktoré do svojich rýmov vkladali zástancovia prúdu « l´art pour l´art ».
Viaceré básne vyžarujú akýsi exotický nádych, tochu odlišný od Baudelaira, pretože ide o skutočné zážitky z ciest (Arusha, le grand Rift, Three peaks of Uhuru, Vybral som sa na Mallorcu).
Pokiaľ ide o tematiku, okrem jednoduchých svedectiev využívajúcich hovorový jazyk nachádzame v textoch zvláštnu symbiózu neoromantizmu a existencionalizmu.
V skutočnosti môžeme v týchto textoch odhaliť hneď na prvý pohľad, tematické celky, ktoré svojim obsahom vyjadrujú zlo, utrpenie dnešnej doby. Posúďte sami:

Stáva sa že ma, často ráno, v krížoch láme, ruší môj spánok
Lieky si dám, ubolené telo oklamem
Najhoršie je, keď niekde v hrudi, svedomie ťaží, beznádej prúdi
Neoklamem ho nikdy, márne sa stále len snažím

Mám toho dosť, namiesto snov, žiadna radosť, vo svete psov
Stále len tie isté dlhé dni sivé
Moja mladosť, tie krásne dni, je už minulosť, na ne zabudni
a trápia ma spomienky desivé

Tento pocit úzkosti, prázdna, neúspechu, utrpenia, životného nezdaru vedú vo väčšine prípadov k základnej otázke smerovania ľudskej existencie.

Stretneme sa tam na stráni, nádej hmlistá
Nik sa tomu neubráni, už sa tam chystám
Viem, že sa už ponáhľam, už na mále mám
Túžim navždy vrátiť sa tam

Kde je obzor nekonečný, vždy slnečný
Čaká nás tam život večný, báječný
Usmiati, obnažení, muži aj ženy
Čaká nás život blažený

alebo
V tomto svete sa cítim ako stroskotanec, tancujem snáď svoj posledný tanec
Trýznim svoju dušu a trápim svoje telo, zase na návnady sladké naletelo

Autor však nachádza aj riešenie na toto zlo – je to jeho láska k prírode, jeho vitalita, jeho velebenie života, ospevovanie lásky k žene, ktorá sa stáva leitmotívom celej zbierky:

Večer, keď slnko si sadá, len tvoje oči hľadám
V noci ti drahá kvety nosím, na ktoré rosa padá

alebo
Aj naše šťastie len vtedy rastie, ak ho dokážeme pestovať
Len vtedy môžeme láske a snom našim každý rok jar zvestovať

Nechcel by som zneužívať vašu láskavú pozornosť, takže zatiaľ len toľko, ale odporúčam Vám začítať sa hlbšie do tejto zbierky aby ste v nej objavili ďalšie detaily, na ktoré som nemal čas vás upozorniť.

Prof. Štefan Povchanič